dissabte, 2 de juny de 2012

Art.1 CE: "Espanya és un Estat social i democràtic"
Resta escrit a la Constitució Espanyola:

-Article. 39.1: "Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família."
-Art. 47: "Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació."

Avui La Vanguardia publica la següent notícia: 

"Cada día se producen en España una media de 159 desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca o el alquiler, y hasta el 82% de estos desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo, que, en la mayoría de los casos, carecen de otra alternativa de residencia. La paradoja que se da en España donde, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20% del parque inmobiliario."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada