divendres, 25 de maig de 2012

Hemeroteca de Quatre Camins (I)

Imatge aèrea de la construcció original del C. P.  Quatre Camins El Decret 3482/1983, de 28 de desembre regulà el traspàs de competències en matèria penitenciaria. La Generalitat quedava al càrrec de la direcció, organització i inspecció de les presons  a Catalunya. L'Estat conservà la competència en relació a la legislació penitenciaria, obligà a la Generalitat a facilitar dades estadístiques i a coordinar-se amb Instituciones Penitenciarias. 

A la seva edició digital, el diari EL PAÍS facilita una relació de 101 notícies publicades des de 1984 al voltant del Centre Penitenciari Quatre Camins, des de la seva gestació fins a dia d'avui. Una hemeroteca del Centre.

L'1 de juliol de 1984 el conseller de justícia d'aleshores anunciava que la Generalitat compraria uns terrenys a La Roca del Vallès per construir una nova presó. Juntament amb un altre centre, encara per decidir la seva ubicació, estava previst que substituirien La Model. D'això fa 28 anys però el centre penitenciari més antic de Catalunya encara resta d'empeus a ple rendiment.

El 28 de juliol de 1989 el President Jordi Pujol inaugurà el C.P. Quatre Camins, 5 anys després d'assumir les competències penitenciaries. Comencen així els 23 anys d'història del primer centre pensat, construït i gestionat per la Generalitat.


diumenge, 20 de maig de 2012

Una sol·licitud de feina al Poliesportiu
-Señorita, quiero trabajar aquí como ordenanza. Para salir del patio y estar todo el día en el poli. El poli es lo mejor de la cárcel. Si no fuera por el deporte yo aún me seguiría drogando, estaría todo loco.
-¿B has tenido destino alguna vez?
-Estuve 15 días en el oficce del uno pero el jefe módulo me quitó cuando volvió de vacaciones. La educadora me dice que tengo que buscar un trabajo para hacerme un PIT (Programa Individualitzat de Tractament) pero a mí nadie quiere darme un destino.
-¿Por qué crees que los funcionarios no te dan trabajo a ti?
-Soy muy respetado en el patio. Dicen que tengo muchos amigos, mucha gente que me sigue. Los funcionarios del módulo le dirán que soy malo, desde pequeño siempre he escuchao que soy malo. He estado en el dos, ahora en el uno, en el DERT (Departament Especial de Règim Tancat). En diciembre para llevarnos a P y a mí al cinco (Departament Especial) vinieron 15 funcionarios y 2 Jefes de Servicios... Ya le conté lo que había pasado cuando vino a preguntarme al módulo.
-Sí, ya lo hablamos.
-Pero yo aquí me porto bien, usted me ve cada día. Hace años que vengo y nunca he dado un problema. Los monitores se lo pueden decir. ¿La he molestado yo alguna vez? 
-No, cierto es que no.
-Señorita no he trabajado nunca estando en la cárcel y en la calle aún menos. A los 16 años era cocainómano y alcohólico, pero todo eso ya lo dejé. Robaba en casas y en hoteles. He estado en todos los reformatorios de Catalunya y muchos años en Figueres y aquí. Aunque no lo parezco soy joven, tengo 25 años.
-B si quieres trabajar aquí debes comportarte también en el módulo, ya lo sabes. Nada de pisar el cinco ni de montar pollo en el uno. Ahora mismo no hay ninguna vacante pero tráenos una instancia y veremos qué se puede hacer.
-Y si no puede ser no importa, señorita. Vendré a entrenar como siempre y yo la seguiré respetando igual.

dimarts, 8 de maig de 2012

Infraccions penals registrades 1r. trimestre 2012

Dades criminològiques del Ministeri de l'Interior (Gener-Març 2012)


Dades de Catalunya: de la pàgina 35 a 40.

"Els homicidis i assassinats han crescut un 33% durant els primers tres mesos de 2012 respecte al mateix període l'any anterior. Així, mentre que el primer trimestre de 2011 18 persones van perdre la vida de forma violenta, enguany han sigut 24 –14 a Barcelona, 4 a Girona i 6 a Tarragona–. Aquest repunt dels homicidis es deu a l'elevat nombre de crims de principis d'any. Les dades formen part d'un balanç de criminalitat fet públic avui pel ministeri d'Interior, que es va comprometre a informar-ne trimestralment. L'informe conté dades de les infraccions penals, delictes i faltes registrats a l'estat espanyol i desglossats per territoris. Els robatoris amb violència i intimidació i la delinqüència violenta també han augmentat un 14,2% i un 10%, respectivament. En general, però, el total de delictes i faltes han disminuït un 3%, i ha passat de 108.242 el primer trimestre de 2011 a 105.042 enguany."

DIARI ARA.CAT