dijous, 28 d’octubre de 2010

D'una cançó de nostàlgiaDeliberadament agafo el camí de retorn a casa que mesos enrere em portava a veure't. El carrer és ple a vessar de ciutat. Entre el formigueig de gent trobo els ulls blaus, els cabells foscos i el radiant atractiu de la teva presència. Respiro el benestar de sentir-te de nou al meu costat. Giro les espatlles en comprovar que ets transparent com una imatge de somni. I amb nostàlgia, et deixo marxar i allunyar-te.

diumenge, 24 d’octubre de 2010

Del llibre "La Model de Barcelona"La presó Model del carrer Entença ha vist transcórrer 106 anys de la història de Barcelona i la seva gent. "Serveis Correccionals de Catalunya" figura en relleu a la façana principal de l'edifici. Iniciat el compte enrere per la construcció del nou Centre de Preventius de la Zona Franca, entra a la fase final de la seva existència. Rosario Fontova ha escrit "La Model de Barcelona. Històries de la presó" amb la direcció editorial del Departament de Justícia. Llegeixo, aquests dies de descans i espera, les pàgines del llibre.

L'any 1888 es va iniciar la seva construcció als terrenys (fins aleshores d'ús agrari) d'un incipient Eixample, per substituir la vella presó del Raval. Corrien les idees reformadores de Bentham, el model arquitectònic penitenciari del panòptic, conegut pels estudiants del temari de Tècnics... Fotografies del centre penitenciari en l'actualitat juntament amb imatges que són documents històrics,  il·lustren un text exhaustiu sobre la (esgarrifosa) història penitenciària, social i política del segle XX a Barcelona.

dijous, 21 d’octubre de 2010

Clínic Aigües Obertes a Roses!!

Neda el món


El 20 de novembre, de 9 a 14h, el grup Neda el Món portarà a terme "una activitat formativa per a nedadors/es amb inquietuds per practicar la natació en aigües obertes i vulguin millorar el seu rendiment adquirint les habilitats tècniques i coneixements sobre l'entorn on es porti a terme l'activitat natatòria". El preu de la inscripció és força econòmic (30 €) i el contigut de la classe serà:

* Tècnica de l'estil crol aplicada en aigües obertes.
* Tipus d'entrenament, escalfament, recuperació i competició.
* Factors i condicions climatològiques externes.
* Planificació d'una travessia.
* Mesures de seguretat individuals i col·lectives. Equipament i avituallament.
* Coordinació amb els suports a l'aigua i a terra
* Suport i seguretat amb caiacs en una travessia.
* Alimentació, hidratació, complements i suplements.
* Pràctica dels recursos tècnics de natació.
* Exercicis de natació en grup.
* Simulació de travessia.

diumenge, 17 d’octubre de 2010

Barcelona TriatlóDiumenge càlid i assolellat, perfecte per als 5000 triatletes que avui gaudiran la competició Garmin Barcelona Triatló. Molt d'hora al matí m'he creuat, en el trajecte a la feina, amb un participant damunt la seva Orbea. Els 35 millors triatletes han sortit a les 08:10h de la Platja Nova Mar Bella per recórrer els 1500 metres de la prova de natació en distància olímpica. Entre ells, Julio Cardo de l'equip Prat-Triatló, que es veurà competint al costat de triatletes professionals com Javier Gómez Noya, Marcel Zamora, Xavier Llobet i Anna Godoy. Que els resultats i l'experiència llueixin per a tots ells.

Edició a 18:16h. La Vanguardia: Gómez Noya se impone en el Garmin Barcelona Triatló i El triatleta Gómez Noya se proclama campeón del mundo.

dissabte, 16 d’octubre de 2010

De viure els teus somnisLes persones som capaces d'assolir grans fites a poc que tinguem clar quin és l'objectiu i el llistó de la motivació i la il·lusió sigui ben alt. Sembla que portem gravat al nostre cervell la necessitat ancestral de viure aventures per sentir-nos actius i feliços.

Hi ha gent que s'atreveix a viure els seus somnis, girant l'esquena als prejudicis dels altres i passant per damunt de les dificultats. La tieta d'una companya de feina va començar a córrer als 35 anys. En complir 55, quan la majoria de dones es lamenten per entrar a la maduresa, va completar la Marató del Sàhara. 42 km corrent pel desert.

Sens dubte, voler és poder.

divendres, 15 d’octubre de 2010

De l'esperit de l'esport popular

Aquest matí en un comentari el company Antoni ens explicava els beneficis que la pràctica de l'esport li aportaven. Magnífica descripció. Tant de bo a molts de nosaltres el virus esportiu, recentment descobert (o retrobat), ens acompanyi durant molts anys.

Moltes gràcies, Antoni. En moments de dubtes, les teves paraules m'encoratgen a continuar treballant amb il·lusió, tot perseguint els nous objectius que m'he proposat. Enhorabona i no deixis d'entrenar i millorar. Ens veiem, amb la resta de companys, el 14 de gener.

"Hola Núria, hem dic Antoni, ja fa molt temps que segueixo aquest bloc, felicitats!, ha estat un lloc de recolzament. Només comentar-te que t'admiro, jo vaig iniciar els meus entrenaments al gener pel tema de les físiques i la veritat és que durant aquest temps he descobert la necessitat de fer esport, serveix per relaxar, "resetejar el cervell", adquirir objectius (si te'ls marques) i moltes altres coses com sentir-te millor amb un mateix. He de dir que encara continuo entrenant sense objectiu algun però si com excusa per evadir-me de la rutina setmanal i poder fer algo amb mi i per a mi. Continua així i sigues la "ultra" que has estat fins ara.
Ens veiem al 2on. torn"

dijous, 14 d’octubre de 2010

Quin tipus de corredor ets?És el meu desig començar el primer entrenament de carrera el proper dilluns amb l'equip. Bé, de moment una servidora, després de la parada de tres mesos per la lesió, haurà de posar-se les piles en solitari sobre la pista d'atletisme (amb el permís de la entrenadora). Ja he rebut el vist-i-plau del fisioterapeuta, condicionat a que ho faci amb seny. Veurem com responen els genolls a uns primers "trotes" sobre la superfície tova del tartan.

L'ultra-fondista Xesc Tarés, al seu bloc Un mundo para vivir! recull un text sobre diferents tipus de corredors segons la motivació que els empeny a entrenar llargues distàncies. És molt adient, i tot i que es podrien afegir d'altres, segur que en almenys un tipus us reconeixereu i podreu reconèixer als vostres companys d'entrenaments: El Místic Introvertit, L'Home de Neandertal, L'Obsessiu-Compulsiu, El Deixeble de Nietzsche, L'Animal Social, El Model i La Tortuga. Quin tipus de corredor ets?

dimecres, 13 d’octubre de 2010

Demà, inici del curs a ISPC, 1r torn.Nota a dijous 14 d'octubre:

Companys, qui s'anima a comentar la seva experiència el primer dia de curs?


dimarts, 12 d’octubre de 2010

La impermanència
MUJO (Impermanència)

Asahi matsu,
kusa ba no tsuyu no,
hodonaki-ni,
isogi na tachi so,
nobe no aki kaze.


Esperando el primer rayo de sol
una gota de rocío
sobre una brizna de hierba
¡Qué breve es su vida!
Viento de otoño
no soples demasiado fuerte
sobre la llanura.

SHAN SHO DO EI.
DÔGEN ZENJI (1200-1253).

dilluns, 11 d’octubre de 2010

APTE!!! ...i al segon torn curs selectiuEnhorabona a tots els aptes.

Moltes felicitats al meu amic Jordi. Per iniciar en breu la escola. Per tenir al teu costat a la persona que estimes per celebrar-ho.

Companys, molta sort al curs pel primer torn.

diumenge, 10 d’octubre de 2010

Documentació (segons la convocatòria JU026)
Ahir al vespre, el company Juanjo ens enviava en un comentari, l'extracte de la convocatòria JU026 on fa referència a la presentació de la documentació. Ho traspasso a una entrada per a que quedi ben clar i puguem consultar-nos el dubtes referents a aquest assumpte. Per no allargar massa l'escrit retallo el punt e) que fa referència exclusiva pels aspirants sense nacionalitat espanyola. Gràcies Juanjo per la aportació. A tots pels comentaris i ànims.

"—9 Presentació de documentació

9.1.1 Les persones aspirants seleccionades per realitzar el curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya hauran de lliurar a la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari (Secció de Selecció i Provisió, c. Aragó, 332, 1a planta de Barcelona), en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la llista de persones aprovades, els documents següents, fent esment que tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent:
a) Fotocòpia confrontada del document nacional d'identitat o del document oficial acreditatiu de la personalitat. També hauran de presentar el número d'identificació fiscal, quan aquest no consti al document anterior.
En el cas que els/les aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la seva nacionalitat.
b) Fotocòpia confrontada del títol que determina la base 2.1.3, o resguard d'haver-lo sol·licitat. Si el títol ha estat obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar-hi l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
c) Declaració de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració Pública.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.
d) Declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la legislació vigent, o declaració que se sol·licitarà l'autorització de compatibilitat, o que s'exercirà l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
e) (...)
9.2 Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels casos de força major que seran degudament comprovats per l'autoritat convocant, i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser nomenats funcionaris i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en cas de falsedat."

dissabte, 9 d’octubre de 2010

De la documentació (nota CCOO)Un cop més us agraeixo els comentaris i les aportacions. El company Pep de Lleida ens fa saber una nota que ha publicat CCOO:

"Segons informacions a les que ha tingut accés CCOO, ahir dia 8 d'octubre es va reunir el Tribunal Qualificador de la convocatòria JU026. El proper dilluns 11 d’octubre sortirà l’acord del Tribunal, però de moment us podem avançar el següent:

A les proves mèdiques han estat declarats un total d'11 aspirants no aptes, 1 no presentat i 2 aptes condicionats al resultat d'una altra prova mèdica complementària a determinar pel Tribunal. Es convocarà a 12 nous aspirants a realitzar la revisió mèdica el proper dia 15 d'octubre, els quals anirien al segon torn del curs selectiu. Es convocarà a 241 aspirants per a l'inici del primer torn del curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya el proper 14 d'octubre.

Els 517 aspirants comptaran amb 20 dies, a partir de l’endemà de la publicació de l’acord del Tribunal per presentar la documentació necessària i que será indicada al mateix acord.

Per qualsevol consulta podeu trucar al 934812834 o bé a través del correu electrònic genepresons@ccoo.cat

Barcelona, 9 d’octubre de 2010" 

Sin amor no hay futuroLletra

En estos tiempos de huida el amor viene y va
Cuando todo esta perdido otra luz vendrá
Matará el frio sombrío de la soledad


divendres, 8 d’octubre de 2010

Dels resultats de les proves médiques

Chihiro, del anime japonés "El viatge de Chihiro"


A les 19:09h., UGT Presons ha fet públic a la seva web el següent:

"Segons informacions rebudes, avui dia 8 d'octubre s'ha reunit el tribunal qualicador del procés selectiu JU026. En aquesta reunió s'ha cordat el següent:

- Aprovar el llistat d'aptes/no aptes corresponent a la quarta prova (revisió mèdica). S'haurien declarat un total d'11 aspirants no aptes, 1 no presentat i 2 aptes condicionats al resultat d'alguna altra prova mèdica que han de realitzar.
- Es convoquen 12 nous aspirants a realitzar la revisió mèdica el proper dia 15 d'octubre, per tal de completar el total de 517 aspirants.
- Es convoquen 241 aspirants per a l'inici del primer torn del curs selectiu a l'ISP el proper 14 d'octubre.

Els llistats corresponents es faran públics el proper dilluns dia 11."

Cap de setmana d'espera i angoixa, un altre cop.

Abraço una paraula deixada anar sovint pel mestre Alfonso als entrenaments: "CONFIANÇA".

I m'en vaig a la piscina a nadar.


dijous, 7 d’octubre de 2010

Quan el cos no vol
El meu jo és un equip en desequilibri. El cap és una olla que bull en ganes d'aprendre i voluntat d'esforç. El cos s'arrossega llastimosament darrera la trempera d'una força mental que el sobrepassa. En dos anys no he trobat l'entesa. El meu cervell i el meu físic funcionen a diferents velocitats. Un és un professional de primera divisió mentre l'altre no està a l'alçada d'un aficionat de tercera regional. La ment necessita d'un repte davant per gaudir amb l'esforç i el treball, com més gran sigui, millor. Però el cos no transigeix.

És més que provable que mai arribi a entrenar com m'agradaria. Malgrat tot, no abandonaré aquest somni fins esgotar tots els recursos al meu abast per aconseguir que un dia esdevingui realitat.

dimecres, 6 d’octubre de 2010

Proper calendari de la JU026UGT Presons publica nota, segons comisió de seguiment d'ahir 5-10-2010 entre l'Administració i els sindicats, amb el proper calendari de la JU026 pel que fa als dos torns del curs selectiu i període de pràctiques i previsió de dades de la celabració del nomenament.

TÈCNICS ESPECIALISTES (JU026)
14.10.2010 a 21.12.2010 = Primer torn del curs selectiu a l’ISP.
13.01.2011 a 16.03.2011 = Pràctiques a centres primer torn.
13.01.2011 a 16.03.2011 = Segon torn del curs selectiu a l’ISP.
17.03.2011 a 19.05.2011 = Pràctiques a centres segon torn.
Primera quinzena de juny de 2011= Acte públic de tria de plaça i nomenament al DOGC.


dimarts, 5 d’octubre de 2010

Revisió mèdica

Façana principal del CP d'Homes de Barcelona

Puntuals com un rellotge, a les 8h hi érem el primer torn al centre mèdic on ens havien convocat. Una funcionària de la Secretaria ens ha acompanyat a la sala d'espera i ha verificat el nostres documents d'identitat. Un qüestionari i una bateria de proves mèdiques. El personal sanitari del centre ha estat atent i amable. Amb alguns companys ja ens havíem conegut a les físiques. Un goig trobar-te per una estona i xerrar amb altres aspirants, futurs companys de feina. No ens han donat cap document per emplenar dades bancàries ni cita per recollir l'uniforme... De cap al segon torn a Mollet? Bé, tant és. L'important és sempre anar passant  cadascuna de les proves. Ara un altre cop a esperar i a viure el neguit de caminar sobre  un fil fins que surtin els resultats. Ja és l'últim pas i... a la escola! (la  propera setmana o al gener). Al company de Berga, gràcies per la informació i la paciència en respondre les meves preguntes. Sort!

dissabte, 2 d’octubre de 2010

Cap de setmana de repós


Quan dimecres tenia la gola irritada pensava que seria a causa de l'aigua de piscina que m'empasso mentre practico la tombarella, el busseig  i l'estil esquena.
Dijous a la classe de natació el meu cos no obeïa i semblava fet de ciment però no era cansament com imaginava.
Divendres el malestar muscular, el cap com un timbal i el goteig al nas ja no deixaven dubte...
Quina mala sort començar un refredat quatre dies abans de la revisió mèdica!