divendres, 25 de maig de 2012

Hemeroteca de Quatre Camins (I)

Imatge aèrea de la construcció original del C. P.  Quatre Camins El Decret 3482/1983, de 28 de desembre regulà el traspàs de competències en matèria penitenciaria. La Generalitat quedava al càrrec de la direcció, organització i inspecció de les presons  a Catalunya. L'Estat conservà la competència en relació a la legislació penitenciaria, obligà a la Generalitat a facilitar dades estadístiques i a coordinar-se amb Instituciones Penitenciarias. 

A la seva edició digital, el diari EL PAÍS facilita una relació de 101 notícies publicades des de 1984 al voltant del Centre Penitenciari Quatre Camins, des de la seva gestació fins a dia d'avui. Una hemeroteca del Centre.

L'1 de juliol de 1984 el conseller de justícia d'aleshores anunciava que la Generalitat compraria uns terrenys a La Roca del Vallès per construir una nova presó. Juntament amb un altre centre, encara per decidir la seva ubicació, estava previst que substituirien La Model. D'això fa 28 anys però el centre penitenciari més antic de Catalunya encara resta d'empeus a ple rendiment.

El 28 de juliol de 1989 el President Jordi Pujol inaugurà el C.P. Quatre Camins, 5 anys després d'assumir les competències penitenciaries. Comencen així els 23 anys d'història del primer centre pensat, construït i gestionat per la Generalitat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada